Bestil afhentning af varer til slibning

Venligst oplys afhentningsadresse og kontaktoplysninger

Vil du vide mere?

Kontakt værktøjsteamet hos Junget. Vi giver gerne gode råd og vejledning til valg af nye skærende værktøjer.

Find en medarbejder for direkte kontakt

Image name

Kontakt mig, tak

Ønsker du at blive kontaktet, så ringer vi dig gerne op. Venligst oplys dine kontaktinfo i skemaet nedenfor.

Vil du vide mere?

Kontakt serviceteamet hos Junget. Vi servicerer gerne dine maskiner og giver gerne gode råd og vejledning til den løbende vedligeholdelse. 

Find en medarbejder for direkte kontakt

Image name

Kontakt mig, tak

Ønsker du at blive kontaktet, så ringer vi dig gerne op. Venligst oplys dine kontaktinfo i skemaet nedenfor.

Vil du vide mere?

Kontakt serviceteamet hos Junget. Vi servicerer gerne dine maskiner og giver gerne gode råd og vejledning til den løbende vedligeholdelse. 

Find en medarbejder for direkte kontakt

Image name

Kontakt mig, tak

Ønsker du at blive kontaktet, så ringer vi dig gerne op. Venligst oplys dine kontaktinfo i skemaet nedenfor.

Har du brug for hjælp?

Image name
Du kan kontakte Junget her: Telefontider
mandag - torsdag7:30 - 16:00
Fredag7:30 - 15:00
+45 89 36 55 00 junget@junget.dk

Vil du vide mere?

Kontakt værktøjsteamet hos Junget. Vi giver gerne gode råd og vejledning til valg af nye skærende værktøjer.

Find en medarbejder for direkte kontakt

Image name

Kontakt mig, tak

Ønsker du at blive kontaktet, så ringer vi dig gerne op. Venligst oplys dine kontaktinfo i skemaet nedenfor.
Exception in template (Designs\Junget\eCom/Productlist/productlist.cshtml): System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.aaedebbfb.<>c__DisplayClass2.b__0(TextWriter __razor_helper_writer)
  at RazorEngine.Templating.TemplateWriter.WriteTo(TextWriter writer)
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.WriteTo(TextWriter writer, TemplateWriter helper)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.aaedebbfb.<>c__DisplayClass6.b__5(TextWriter __razor_helper_writer)
  at RazorEngine.Templating.TemplateWriter.WriteTo(TextWriter writer)
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.Write(TemplateWriter helper)
  at CompiledRazorTemplates.Dynamic.aaedebbfb.Execute()
  at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
  at RazorEngine.Templating.TemplateService.Run(ITemplate template, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.TemplateService.Parse(String razorTemplate, Object model, DynamicViewBag viewBag, String cacheName)
  at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()
@using System.Web @{ var query = HttpContext.Current.Request; var pathName = GetGlobalValue("Global:Pageview.Url"); if(pathName.IndexOf("?") != -1) { pathName = pathName.Substring(0, pathName.IndexOf("?")); } string prevPage = !string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Ecom:ProductList.PrevPage.Clean")) ? GetString("Ecom:ProductList.PrevPage.Clean") : ""; string nextPage = !string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Ecom:ProductList.NextPage.Clean")) ? GetString("Ecom:ProductList.NextPage.Clean") : ""; var facetGroup = GetLoop("FacetGroups"); } @using Dynamicweb.Ecommerce @using Dynamicweb.Security.UserManagement; @inherits Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateBase<Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateModel<Dynamicweb.Rendering.Template>> @functions { string DiscountPct(LoopItem context = null) { double oldPrice = 0; double price = 0; double discount = 0; string inputdiscountPrice = (context != null ? context.GetString("Ecom:Product.Discount.AmountWithVAT") : GetString("Ecom:Product.Discount.AmountWithVAT")); string inputprice = (context != null ? context.GetString("Ecom:Product.Price.Price") : GetString("Ecom:Product.Price.Price")); double.TryParse( inputprice, out oldPrice); double.TryParse( inputdiscountPrice, out price); double difference = ( oldPrice - price ); discount = Math.Round((difference / oldPrice) * 100); return discount.ToString(); } string DiscountDiff(LoopItem context = null) { double oldPrice = 0; double price = 0; var inputdiscountPrice = (context != null ? context.GetString("Ecom:Product.Discount.AmountWithVAT") : GetString("Ecom:Product.Discount.AmountWithVAT")); var inputprice = (context != null ? context.GetString("Ecom:Product.Price.Price") : GetString("Ecom:Product.Price.Price")); double.TryParse( inputprice, out oldPrice); double.TryParse( inputdiscountPrice, out price); double difference = ( oldPrice - price ); return SliceCommas(difference.ToString()); } string OldPrice(LoopItem context = null, LoopItem product = null) { double oldPrice = 0; double price = 0; var inputdiscountPrice = (context != null ? context.GetString("Ecom:Product.Discount.AmountWithVAT") : GetString("Ecom:Product.Discount.AmountWithVAT")); var inputprice = (product != null ? product.GetString("Ecom:Product.Price.Price") : GetString("Ecom:Product.Price.Price")); double.TryParse( inputprice, out oldPrice); double.TryParse( inputdiscountPrice, out price); double difference = ( oldPrice + price ); return SliceCommas(difference.ToString()); } string SliceCommas(string givenPrice) { // We remove everything after comma, if the Discount-Handler calculates it differently, however the price in the cart is with comma values *@ string price = givenPrice; int index = price.LastIndexOf(','); if(index > -1) { price = price.Substring(0, index) + ",-"; } else { price = price + ",-"; } return price.ToString(); } string ChangeAttribute(string input, string format) { if(!String.IsNullOrEmpty(input) && input == "checked") { return format; } else if(!String.IsNullOrEmpty(input) && Convert.ToBoolean(input)) { return format; } return null; } } @helper ContentRendering(LoopItem item, string loopName, bool isSmallSpot = false) { // Images string grpId = string.Empty; foreach (LoopItem subItem in item.GetLoop("AssociatedGroups")) { grpId = subItem.GetString("Ecom:Group.ID"); } bool campaigne = item.GetBoolean("Ecom:Product:Field.campaign"); string productName = item.GetString("Ecom:Product.Name"); string productImage = "/assets/images/na-image.jpg"; int stockAmount = item.GetInteger("Ecom:Product.AvailableAmount"); int maxQuantity = stockAmount + item.GetInteger("Ecom:Order:OrderLine.Quantity"); string getImageForProductList = Services.ProductGroups.GetGroup(grpId).LargeImage; string myFormat = string.Format("/Files/{0}", getImageForProductList); if (!string.IsNullOrEmpty(item.GetString("Ecom:Product.ImageLarge.Default.Clean"))) { productImage = item.GetString("Ecom:Product.ImageLarge.Default.Clean"); } else if (!string.IsNullOrEmpty(item.GetString("Ecom:Product.ImageNZProductImage.Clean"))) { productImage = item.GetString("Ecom:Product.ImageNZProductImage.Clean"); } else if (!string.IsNullOrEmpty(getImageForProductList)) { productImage = myFormat; } else if (!string.IsNullOrEmpty(item.GetString("Ecom:Product.ImageNZProductFigure.Clean"))) { productImage = item.GetString("Ecom:Product.ImageNZProductFigure.Clean"); } else if (!string.IsNullOrEmpty(item.GetString("Ecom:Product.ImageNZProductFigure2.Clean"))) { productImage = item.GetString("Ecom:Product.ImageNZProductFigure2.Clean"); } else if (!string.IsNullOrEmpty(item.GetString("Ecom:Product:Field.uploadfig.FullPath"))) { productImage = item.GetString("Ecom:Product:Field.uploadfig.FullPath"); } else if (!string.IsNullOrEmpty(item.GetString("Ecom:Product:Field.uploadfig2.FullPath"))) { productImage = item.GetString("Ecom:Product:Field.uploadfig2.FullPath"); } if (isSmallSpot) { <a href="#" class="product-item__closebtn btn p-0 js-product-state-submit" data-action="@item.GetString("Ecom:Order:OrderLine.DeleteLink")"><span class="icon icon-close m-0"></span></a> } if (item.GetLoop("ProductDiscounts").Any()) { <div class="product-item__badge text-uppercase">@Translate("ecom-campaigne", "Campaigne")</div> } <picture class="product-item__photo mr-5 mr-md-7"> <source srcset="@productImage?width=146&height=128&mode=boxpad&bgcolor=ffffff&format=jpg&quality=75" media="(min-width: 576px)"> <img class="img-fluid" src="@productImage?width=95&height=83&mode=boxpad&bgcolor=ffffff&format=jpg&quality=75" alt="@productName"> </picture> <div class="h-100 d-flex flex-column result-item__product-content"> <div class="d-flex flex-row"> <div class="d-flex flex-column mb-3"> <div class="product-item__title">@productName</div> <div class="product-item__description">@Translate("ProductNumber", "Varenummer") @item.GetString("Ecom:Product.Number") </div> @foreach (LoopItem subItem in item.GetLoop("Order.OrderLineFields")) { <div class="product-item__description">@Translate("customSize", "Størrelse") @subItem.GetString("Ecom:Order:OrderLine.OrderLineField.Value")mm</div> } </div> <div class="d-none d-md-inline-block ml-auto"> @foreach (var subitem in item.GetLoop("quality_dd.Options").Where(subitem => subitem.GetBoolean("quality_dd.Option.IsSelected"))) { <button type="button" class="btn btn-link align-self-end p-0 d-none d-md-inline-block">@Translate("ecom-" + subitem.GetString("quality_dd.Option.Value"))<span class="icon icon-info ml-2"></span></button> } </div> </div> <div class="d-flex flex-row mt-auto align-items-center"> @if (loopName != "Products") { <div class="input-group product-item__quantity-wrapper"> <span class="input-group-btn"> <a href="#" role="button" class="btn btn-buy d-inline-flex align-items-center justify-content-center js-product-state-submit" data-action="@item.GetString("Ecom:Order:OrderLine.DecrementLink")"><span class="icon icon-minus"></span></a> </span> <input readonly id="Quantity" class="form-control text-center" name="Quantity" type="number" min="1" max="@maxQuantity.ToString()" value="@item.GetString("Ecom:Order:OrderLine.Quantity")"> <span class="input-group-btn"> <a href="#" role="button" class="btn btn-buy d-inline-flex align-items-center justify-content-center js-product-state-submit" data-action="@item.GetString("Ecom:Order:OrderLine.IncrementLink")"><span class="icon icon-plus"></span></a> </span> </div> } @if (item.GetInteger("Ecom:Product:Field.fabrikat") != 2) { <div class="@(!isSmallSpot ? "product-item__price" : "text-success font-weight-bold ml-auto")"> @if (item.GetLoop("ProductDiscounts").Any()) { <div class="product-details__price-container"> @if(grpId == "ImportedGROUP62" || grpId == "ImportedGROUP61") { <div class="from-price">@Translate("ProductFromPrice", "Fra")</div> } <div>@item.GetString("Ecom:Product.Discount.Price.PriceWithoutVATFormatted").Replace(",00", ",-")</div> <div class="product-item__price--old">@item.GetString("Ecom:Product.Price.PriceWithoutVATFormatted").Replace(",00", ",-")</div> </div> } else { if(grpId == "ImportedGROUP62" || grpId == "ImportedGROUP61") { <div class="from-price without-discount">@Translate("ProductFromPrice", "Fra")</div> } <div class="without-discount">@item.GetString("Ecom:Product.Price.PriceWithoutVATFormatted").Replace(",00", ",-")</div> } </div> } else if (User.IsExtranetUserLoggedIn()) { <div class="@(!isSmallSpot ? "product-item__price" : "text-success font-weight-bold ml-auto")"> @if (item.GetLoop("ProductDiscounts").Any()) { <div class="product-details__price-container"> @if(grpId == "ImportedGROUP62" || grpId == "ImportedGROUP61") { <div class="from-price">@Translate("ProductFromPrice", "Fra")</div> } <div>@item.GetString("Ecom:Product.Discount.Price.PriceWithoutVATFormatted").Replace(",00", ",-")</div> <div class="product-item__price--old">@item.GetString("Ecom:Product.Price.PriceWithoutVATFormatted").Replace(",00", ",-")</div> </div> } else { if(grpId == "ImportedGROUP62" || grpId == "ImportedGROUP61") { <div class="from-price without-discount">@Translate("ProductFromPrice", "Fra")</div> } <div class="without-discount">@item.GetString("Ecom:Product.Price.PriceWithoutVATFormatted").Replace(",00", ",-")</div> } </div> } @if (loopName == "Products") { if (item.GetInteger("Ecom:Product:Field.fabrikat") != 2) { <div class="d-inline-block ml-auto flex-row no-wrap"> <button type="button" class="btn btn-link mr-2 align-self-end px-4 d-none d-md-inline-block">INFO</button> <button type="button" class="btn btn-sm btn-success px-2 align-self-end d-md-none"><span class="icon icon-shopping-cart"></span></button> <button type="button" class="btn btn-success align-self-end px-4 d-none d-md-inline-block"><span class="icon icon-shopping-cart mr-2"></span>BESTIL</button> </div> } else if (User.IsExtranetUserLoggedIn()) { <div class="d-inline-block ml-auto flex-row no-wrap"> <button type="button" class="btn btn-link mr-2 align-self-end px-4 d-none d-md-inline-block">INFO</button> <button type="button" class="btn btn-sm btn-success px-2 align-self-end d-md-none"><span class="icon icon-shopping-cart"></span></button> <button type="button" class="btn btn-success align-self-end px-4 d-none d-md-inline-block"><span class="icon icon-shopping-cart mr-2"></span>BESTIL</button> </div> } else { <div class="d-inline-block ml-auto flex-row no-wrap"> <div class="align-self-end px-4 d-none d-md-inline-block">Log ind for at se prisen</div> <button type="button" class="btn btn-success align-self-end px-4 d-md-inline-block js-aside-btn" href="#" data-view="login">@Translate("HeaderLoginButton", "Login")</button> </div> } } </div> </div> } @helper RenderProductList(string loopName, int limit = 0, bool isSmallSpot = false) { var loop = GetLoop(loopName); foreach (LoopItem item in limit == 0 ? loop : loop.Take(limit)) { <a href="@item.GetString("Ecom:Product.Link.Clean")" class="product-item mb-3 box-shadow-sm box-shadow-sm-hoover js-product-list-item"> @ContentRendering(item, loopName, false) </a> } } <div class="product-list"> <div class="container-fluid"> <div class="row no-gutters"> <div class="col-12 col-md-4 col-lg-3"> <div class="d-none d-md-block"> <div class="filters-login d-flex flex-column"> @if( string.IsNullOrWhiteSpace(GetGlobalValue("Global:Extranet.Email")) ) { <h4 class="mb-5">@Translate("login-teaser-text", "Log ind for at se dine nettopriser")</h4> <div> <button type="button" class="btn btn-sm btn-outline-primary px-4 d-md-none"><span class="icon icon-user"></span> @Translate("login-text", "LOG IND")</button> <button type="button" class="btn btn-outline-primary px-4 d-none d-md-inline-block js-aside-btn" href="#" data-view="login"><span class="icon icon-user"></span> @Translate("logout", "LOG IND")</button> </div> <hr class="w-100 my-7" /> } </div> @if (GetLoop("FacetGroups").Any(item => item.GetLoop("Facets").Any(subitem => subitem.GetLoop("FacetOptions").Any()))) { <div class="filters-list d-flex flex-column"> <h2 class="mb-7">@Translate("ecom-product-filter", "Product filter")</h2> @if (GetLoop("FacetGroups").Any(item => item.GetLoop("Facets").Any(subitem => subitem.GetLoop("FacetOptions").Any()))) { var getCurrentPageId = new Dynamicweb.Content.Page(); var getFriendlyUrl = Dynamicweb.Frontend.SearchEngineFriendlyURLs.GetFriendlyUrl(getCurrentPageId.ParentPageId); string producturl = getFriendlyUrl.ToString(); <div class="filter js-ajax-refresh"> <div class="filter__container"> <form class="filter__form js-filter-form" action="@producturl" method="GET"> @foreach (LoopItem facetItem in GetLoop("FacetGroups").SelectMany(facetItem => facetItem.GetLoop("Facets").Where(item => item.GetLoop("FacetOptions").Any()))) { string FacetName = facetItem.GetString("Facet.Name"); string FacetQueryParameter = facetItem.GetString("Facet.QueryParameter"); string isActive = facetItem.GetLoop("FacetOptions").Exists(item => item.GetBoolean("FacetOption.Selected")) ? "is-mobile-active" : null; bool isCollapse = facetItem.GetLoop("FacetOptions").Count > 5; string sizeFilter = facetItem.GetString("Facet.Name").Contains("Størrelse") ? "disabled" : ""; if (facetItem.GetString("Facet.Name").Contains("Størrelse")) { <h4 class="mb-5 @isActive">@Translate("FilterSearchHeadline", "Angiv størrelse")</h4> <div class="filter-search-container"> <input class="mb-5 search-bar__input js-search-input" name="sizesearch" type="text" placeholder="@Translate("FilterSearchInputPlaceholder", "Search")"> <button class="filter-search-bar__button" type="submit" data-icon="search"></button> </div> } <div class="d-flex flex-column mb-md-9"> <div class=""> <div class="filter-list__facets js-filter-list-@FacetQueryParameter"> <h4 class="mb-5 @isActive">@FacetName</h4> @foreach (LoopItem FacetOption in facetItem.GetLoop("FacetOptions")) { string FacetOptionValue = FacetOption.GetString("FacetOption.Value"); string FacetOptionName = FacetOption.GetString("FacetOption.Name"); string FacetOptionLabel = (FacetOption.GetString("FacetOption.Label") == "True" || FacetOption.GetString("FacetOption.Label") == "False" ? Translate(FacetOption.GetString("FacetOption.Label")) : FacetOption.GetString("FacetOption.Label")); var state = FacetOption.GetBoolean("FacetOption.Selected") ? "checked='true'" : null; int FacetCounter = FacetOption.GetInteger("FacetOption.Count"); if (!string.IsNullOrEmpty(FacetOptionValue) && !string.IsNullOrEmpty(FacetOptionName) && FacetOptionValue != "0" && FacetOptionName != "0" && !string.IsNullOrEmpty(FacetOptionValue) && FacetOptionValue != "0") { <div class="form-check"> <div class="custom-control custom-checkbox w-100"> <input type="checkbox" @sizeFilter data-name="@FacetOptionLabel" name="@FacetQueryParameter" class="custom-control-input js-filter__input js-apply-filter" id="@FacetQueryParameter@FacetOptionValue" value="[@FacetOptionValue]" @state> <label class="custom-control-label d-flex custom-checkbox" for="@FacetQueryParameter@FacetOptionValue"> <span class="custom-control-description">@FacetOptionLabel</span> <span class="custom-control-underline"></span> <span class="custom-control-count">@FacetCounter</span> </label> </div> </div> } } </div> <button class="@(!isCollapse ? "d-none" : "js-toggle-class") btn btn-more-filters float-right pr-0 pl-2 mt-3 btnout" type="button" data-target=".js-filter-list-@FacetQueryParameter"><span class="icon icon-chevron-right mr-3"></span>@Translate("ecom-show-more")</button> </div> </div> } </form> </div> </div> } </div> } </div> @if(facetGroup.Any()) { <div class="d-md-none"> <div class="js-append-filter"></div> <button type="button" class="btn btn-primary align-self-end px-4 mb-7 w-100 js-aside-btn js-filter-panel-button" data-view="filters"><span class="icon icon-settings mr-4"></span><small>@Translate("ecom-filter-headline", "PRODUKTFILTER")</small></button> </div> } </div> <div class="col-12 col-md-8 pl-md-4 pl-lg-0 col-lg-8 ml-auto"> <div class="d-flex flex-column flex-lg-row align-items-center mb-5 mb-md-7"> <h2>@Translate("ecom-filter-text-one", "Vi fandt") <span class="text-secondary"><span class="js-result-counter">@GetString("Ecom:ProductList.PageProdCnt")</span> @Translate("ecom-filter-text-two", "produkter")</span> @Translate("ecom-filter-text-three", "der matcher")</h2> @{ var path = GetGlobalValue("Global:Pageview.Url"); if(path.IndexOf("?") != -1) { path = path.Substring(0, path.IndexOf("?")); } } <div class="product-list__sorting d-flex flex-row align-items-center ml-lg-auto"> <div class="product-list__sorting-title">Sorter efter</div> <div class="product-list__sorting-select"> <form name="sorting" method="GET" action="@path" class="js-product-list-sorting"> <select class="custom-select js-product-list-sorting-sort-by"> <option @(GetString("Ecom:ProductList.SortBy") == "SortingField" ? "selected" : "") value="SortBy=Created&SortOrder=DESC">Vælg sortering</option> <option @(GetString("Ecom:ProductList.SortBy") == "SortBy=Price&SortOrder=ASC" ? "selected":"") value="SortBy=Price&SortOrder=ASC">Billigste Pris</option> <option @(GetString("Ecom:ProductList.SortBy") == "SortBy=CustomField_qualitydd&SortOrder=DESC" ? "selected":"") value="SortBy=CustomField_qualitydd&SortOrder=DESC">Højeste kvalitet</option> </select> </form> <span class="icon icon-chevron-down"></span> </div> </div> </div> <div class="p-0 list-unstyled js-product-list js-product-list-loader" data-page-url="@pathName"> @RenderProductList("Products") @if( GetInteger("Ecom:ProductList.TotalPages") > 1 ) { <div class="product-list__pagination js-product-list-item"> <a class="product-list__previous-button @(!string.IsNullOrWhiteSpace(prevPage) ? "is-active" : null)" data-icon="arrow-left" href="@(!string.IsNullOrWhiteSpace(prevPage) ? prevPage : null)"></a> <div class="product-list__counter-wrapper"> <select class="product-list__counter js-select"> <option>@Translate("productlist-count-text", "Page") @GetString("Ecom:ProductList.CurrentPage") @Translate("productlist-count-text-2", "out of") @GetString("Ecom:ProductList.TotalPages")</option> @foreach (LoopItem page in GetLoop("Ecom:ProductList.Pages")) { <option class="pagination__item" value="@page.GetString("Ecom:ProductList.Pages.Page.Url")">@page.GetValue("Ecom:ProductList.Pages.Page.Number")</option> } <select> </div> <a class="product-list__next-button @(!string.IsNullOrWhiteSpace(nextPage) ? "is-active" : null)" data-icon="arrow-right" href="@(!string.IsNullOrWhiteSpace(nextPage) ? nextPage : null)"></a> </div> } </div> </div> </div> </div> </div> <section class="aside-panel js-aside js-view-filters"> @if (GetLoop("FacetGroups").Any(item => item.GetLoop("Facets").Any(subitem => subitem.GetLoop("FacetOptions").Any()))) { var getCurrentPageId = new Dynamicweb.Content.Page(); var getFriendlyUrl = Dynamicweb.Frontend.SearchEngineFriendlyURLs.GetFriendlyUrl(getCurrentPageId.ParentPageId); string producturl = getFriendlyUrl.ToString(); <form class="filter__form js-filter-form-mobile" action="@producturl" method="GET"> <div class="aside-panel__bcg js-aside-bcg js-aside-close-btn" data-view="filters"></div> <div class="side-modal aside-panel__content flex-column js-view-filters"> <button type="button" class="btn btn-link btn-close js-aside-close-btn" data-view="filters">@Translate("FilterCloseButton", "LUK") <span class="icon icon-close ml-2"></span></button> <div class="container-fluid aside-panel__container"> <div class="aside-panel__scroll-content"> <div class="filters-list d-flex flex-column"> <h2 class="mb-7">@Translate("ecom-filter-headline", "PRODUKTFILTER")</h2> @foreach (LoopItem facetItem in GetLoop("FacetGroups").SelectMany( facetItem => facetItem.GetLoop("Facets").Where( item => item.GetLoop("FacetOptions").Any() ) )) { string FacetName = facetItem.GetString("Facet.Name"); string FacetQueryParameter = facetItem.GetString("Facet.QueryParameter"); string isActive = facetItem.GetLoop("FacetOptions").Exists( item => item.GetBoolean("FacetOption.Selected") ) ? "is-mobile-active" : null; bool isCollapse = facetItem.GetLoop("FacetOptions").Count > 5; if (facetItem.GetString("Facet.Name").Contains("St�rrelse")) { <h4 class="mb-5 @isActive">@Translate("FilterSearchHeadline", "Angiv st�rrelse")</h4> <div class="filter-search-container"> <input class="mb-5 search-bar__input js-search-input" name="sizesearch" type="text" placeholder="@Translate("FilterSearchInputPlaceholder", "Search")"> <button class="filter-search-bar__button" type="submit" data-icon="search"></button> </div> } <div class="d-flex flex-column"> <div class="mb-md-10 mb-5"> <h4 class="mb-5">@FacetName</h4> <div class="filter-list__facets js-filter-list-@FacetQueryParameter"> @foreach ( LoopItem FacetOption in facetItem.GetLoop("FacetOptions").OrderBy( FacetOption => FacetOption.GetString("FacetOption.Label").Length ).ThenBy( FacetOption => FacetOption.GetString("FacetOption.Label") ) ) { string FacetOptionValue = FacetOption.GetString("FacetOption.Value"); string FacetOptionName = FacetOption.GetString("FacetOption.Name"); string FacetOptionLabel = ( FacetOption.GetString("FacetOption.Label") == "True" || FacetOption.GetString("FacetOption.Label") == "False" ? Translate(FacetOption.GetString("FacetOption.Label")) : FacetOption.GetString("FacetOption.Label") ); var state = FacetOption.GetBoolean("FacetOption.Selected") ? "checked='true'" : null; int FacetCounter = FacetOption.GetInteger("FacetOption.Count"); <div class="form-check"> <div class="custom-control custom-checkbox w-100"> <label class="custom-control-label d-flex js-filter-label" for="@FacetQueryParameter@FacetOptionValue"> <span class="custom-control-description">@FacetOptionLabel</span> <span class="custom-control-underline"></span> </label> </div> </div> } </div> <button class="@(!isCollapse ? " d-none" : "js-toggle-class" ) btn btn-more-filters float-right pr-0 pl-2" type="button" data-target=".js-filter-list-@FacetQueryParameter"><span class="icon icon-chevron-right mr-3"></span>@Translate("ecom-show-more")</button> </div> </div> } </div> </div> </div> <div class="px-5 pb-4"> <button type="button" class="btn btn-primary btn-lg align-self-end px-4 mb-4 w-100 js-aside-close-btn" data-view="filters">@Translate("FilterApplyButtonText", "Apply filters")</button> </div> </div> </form> } </section>

Kontakt Junget

Det kræver både visioner og erfaring at skabe kundetilpassede maskin-, værktøjs- og slibeløsninger til industrien, men hos Junget har vi begge dele. Ring til Junget på +45 89365500. - Sammen finder vi en løsning.
Find en medarbejder for direkte kontakt
Poul Thøgersen
Poul Thøgersen
CEO +45 20 20 61 37 pth@junget.dk
Steen Hansen
Steen Hansen
Key Account Manager +45 20 20 63 37 sh@junget.dk
Steen Johansen
Steen Johansen
Key Account Manager +45 40 43 53 50 sjo@junget.dk
Michael Hald Laursen
Michael Hald Laursen
Key Account Manager +45 20 20 63 56 mhl@junget.dk
Ulrik Søe
Ulrik Søe
Key Account Manager +45 20 20 61 76 us@junget.dk
Mikkel Borg Nielsen
Mikkel Borg Nielsen
Projektleder +45 89 36 55 04 mbn@junget.dk
Line Ravn Jensen
Line Ravn Jensen
Projektleder +45 89 36 55 21 lj@junget.dk
Mads Mailund Mikkelsen
Mads Mailund Mikkelsen
Teknisk Salgsbackup +45 89 36 55 75 mmm@junget.dk
Ole G. Nielsen
Ole G. Nielsen
Teknisk Chef +45 89 36 55 29 ogn@junget.dk
Klaus B. Petersen
Klaus B. Petersen
Key Account Service +45 89 36 55 11 kbp@junget.dk
Erik Due
Erik Due
Reservedele +45 89 36 55 12 ed@junget.dk
Henrik Jespersen
Henrik Jespersen
Reservedele +45 89 36 55 15 hje@junget.dk
Kristian Dolmer
Kristian Dolmer
Elev +45 89 36 55 28 kdo@junget.dk
Lars Pedersen
Lars Pedersen
Servicetekniker +45 89 36 55 77 lp@junget.dk
Hans Jacobsen
Hans Jacobsen
Servicetekniker +45 89 36 55 51 hj@junget.dk
Anders Grønberg
Anders Grønberg
Servicetekniker +45 89 36 55 76 amg@junge.dk
Jan Rasmussen
Jan Rasmussen
Servicetekniker +45 89 36 55 58 jra@junget.dk
Per Lykke Lauridsen
Per Lykke Lauridsen
Servicetekniker +45 89 36 55 19 pll@junget.dk
Mikael Libner
Mikael Libner
Servicetekniker +45 89 36 55 56 mil@junget.dk
Allan Karlsen
Allan Karlsen
Servicetekniker +45 89 36 55 82 alk@junget.dk
Martin Jørgensen
Martin Jørgensen
Servicetekniker +45 89 36 55 59 mj@junget.dk
Søren Nilaus
Søren Nilaus
Servicetekniker +45 89 36 55 78 smn@junget.dk
Kenneth Nikolaisen
Kenneth Nikolaisen
Servicetekniker +45 89 36 55 52 kni@junget.dk
Mads Mailund Mikkelsen
Mads Mailund Mikkelsen
Teknisk Salgsbackup +45 89 36 55 75 mmm@junget.dk
Mikael Lundqvist
Mikael Lundqvist
Ingeniør +45 89 36 55 05 ml@junget.dk
Poul Lading
Poul Lading
Ingeniør +45 89 36 55 74 pol@junget.dk
Poul Thøgersen
Poul Thøgersen
CEO +45 20 20 61 37 pth@junget.dk
Jesper Andersen
Jesper Andersen
Værktøjsspecialist +45 89 36 55 18 jea@junget.dk
Preben Kristensen
Preben Kristensen
Værktøjsspecialist +45 40 19 33 99 pkr@junget.dk
Ulrich Spliid
Ulrich Spliid
Værktøjsspecialist +45 20 20 61 53 uls@junget.dk
Martin Andersen
Martin Andersen
Værktøjsspecialist +45 89 36 55 63 man@junget.dk
Lars Bommersholdt
Lars Bommersholdt
Værktøjsspecialist +45 41 95 35 06 lbo@junget.dk
John Thomsen
John Thomsen
Værktøjsspecialist +45 30 21 49 28 jt@junget.dk
Flemming Jørgensen
Flemming Jørgensen
Værktøjsspecialist +45 28 19 60 34 flj@junget.dk
Flemming Meier
Flemming Meier
Værktøjs- og slibekonsulent +45 25 10 25 84 fme@junget.dk
Rene L. Beldam
Rene L. Beldam
Intern salgsleder +45 89 36 55 64 rlb@junget.dk
Knud Lauge Sørensen
Knud Lauge Sørensen
Salgskonsulent, Intern Værktøj +45 89 36 55 62 kls@junget.dk
Lars Mathes
Lars Mathes
Salgskonsulent, Intern Værktøj +45 89 36 55 84 lma@junget.dk
Jan Flaathen Hansen
Jan Flaathen Hansen
Salgskonsulent, Intern Værktøj +45 89 36 55 72 jfh@junget.dk
Finn Jensen
Finn Jensen
Konstruktør +45 89 36 55 08 fij@junget.dk
Jonas Hylleberg
Jonas Hylleberg
Teknisk tegner +45 89 36 55 00 jhy@junget.dk
Lasse M. Jensen
Lasse M. Jensen
PTA / Teknisk Tegner +45 89 36 55 36 lmj@junget.dk
Flemming Agersnap
Flemming Agersnap
Produktionschef +45 89 36 55 95 fla@junget.dk
Even H. Rasmussen
Even H. Rasmussen
Junget - Norge +47 905 81 830 even@junget.dk
Lone Knudsen
Lone Knudsen
Indkøbsansvarlig, Værktøj +45 89 36 55 14 lkn@junget.dk
Poul Thøgersen
Poul Thøgersen
CEO +45 20 20 61 37 pth@junget.dk
Preben Kristensen
Preben Kristensen
Værktøjsspecialist +45 40 19 33 99 pkr@junget.dk
Ulrich Spliid
Ulrich Spliid
Værktøjsspecialist +45 20 20 61 53 uls@junget.dk
Martin Andersen
Martin Andersen
Værktøjsspecialist +45 89 36 55 63 man@junget.dk
Lars Bommersholdt
Lars Bommersholdt
Værktøjsspecialist +45 41 95 35 06 lbo@junget.dk
John Thomsen
John Thomsen
Værktøjsspecialist +45 30 21 49 28 jt@junget.dk
Flemming Meier
Flemming Meier
Værktøjs- og slibekonsulent +45 25 10 25 84 fme@junget.dk
Jan Flaathen Hansen
Jan Flaathen Hansen
Salgskonsulent, Intern Værktøj +45 89 36 55 72 jfh@junget.dk
Tommy Jakobsen
Tommy Jakobsen
Værktøjs- og slibekonsulent +45 21 46 63 94 toj@junget.dk
Heine H. Sørensen
Heine H. Sørensen
Værktøjs- og slibekonsulent +45 41 95 35 04 hhs@junget.dk
Flemming Agersnap
Flemming Agersnap
Produktionschef +45 89 36 55 95 fla@junget.dk
Anders Holm
Anders Holm
CFO & HR +45 89 36 55 25 ah@junget.dk
Jane V. Baiemler
Jane V. Baiemler
Marketingansvarlig +45 89 36 55 83 jvb@junget.dk
Britta Sand
Britta Sand
Kreditor bogholder +45 89 36 55 24 bsa@junget.dk
Dorte F. Sørensen
Dorte F. Sørensen
Debitor bogholder +45 89 36 55 23 dfs@junget.dk
Torsten G. Ahlbeck
Torsten G. Ahlbeck
IT - Administrator +45 89 36 55 61 tga@junget.dk
[
 "ID"
]