Bestil afhentning af varer til slibning

Venligst oplys afhentningsadresse og kontaktoplysninger

Genbestilling

Her kan du nemt få overblikket over, hvilke varer du har købt indenfor de sidste 2 år. Se kategorioversigten eller brug søgefeltet til at lede efter en specifik vare.
Error executing template "/Designs/Junget/Paragraph/PurchaseHistoryItemsOld.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_24e2357a34a743bb816653c619989015.Execute() in D:\Web\junget.com\www\Files\Templates\Designs\Junget\Paragraph\PurchaseHistoryItemsOld.cshtml:line 11
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @using Dynamicweb.Data 2 @using Dynamicweb.Ecommerce.Products 3 @using Dynamicweb.Ecommerce.Discounts; 4 @using System.IO 5 @using System.Web 6 @using System.Collections.Generic; 7 @using System.Linq; 8 9 @{ 10 Dynamicweb.Security.UserManagement.User user = Dynamicweb.Frontend.PageView.Current().User; 11 Dynamicweb.Security.UserManagement.User secondaryUser = user.CurrentSecondaryUser; 12 13 // Get the current users customer number 14 string customerNo = user.CustomerNumber; 15 16 // If using impersonation, the use the customers customer number instead 17 if (secondaryUser != null) 18 { 19 customerNo = secondaryUser.CustomerNumber; 20 } 21 22 var groupId = HttpContext.Current.Request.QueryString["grp"]; 23 var searchQuery = HttpContext.Current.Request.QueryString["pq"]; 24 25 var query = HttpContext.Current.Request; 26 var pathName = GetGlobalValue("Global:Pageview.Url"); 27 28 if (pathName.IndexOf("?") != -1) 29 { 30 pathName = pathName.Substring(0, pathName.IndexOf("?")); 31 } 32 33 Dictionary<string, string> productCollection = new Dictionary<string, string>(); 34 Dictionary<string, string> productGroupCollection = new Dictionary<string, string>(); 35 Dictionary<string, string> productCollectionForGroups = new Dictionary<string, string>(); 36 37 //string partialSql = "SELECT ProductNo, Price FROM JungetPurchaseHistory jph right join EcomProducts ep on jph.ProductNo = ep.ProductNumber WHERE CustomerNo = '" + customerNo + "' ORDER BY PurchaseHistoryId DESC OFFSET 0 ROWS FETCH NEXT 10 ROWS ONLY"; 38 39 string partialSql = "SELECT ProductNo, Price FROM JungetPurchaseHistory jph RIGHT JOIN EcomProducts ep ON jph.ProductNo = ep.ProductNumber WHERE CustomerNo = '" + customerNo + "' ORDER BY PurchaseHistoryId DESC"; 40 41 using (var myDr = Dynamicweb.Data.Database.CreateDataReader(partialSql)) 42 { 43 while (myDr.Read()) 44 { 45 if(!productCollection.ContainsKey(myDr["ProductNo"].ToString())) 46 { 47 productCollection.Add(myDr["ProductNo"].ToString(), myDr["Price"].ToString()); 48 } 49 } 50 } 51 52 ProductCollection productsDWCollection = new ProductCollection(); 53 foreach (var prod in productCollection) 54 { 55 string productNo = prod.Key; 56 57 Dynamicweb.Ecommerce.Products.Product product = new Dynamicweb.Ecommerce.Products.Product(); 58 Dynamicweb.Ecommerce.Products.ProductService productService = new Dynamicweb.Ecommerce.Products.ProductService(); 59 60 product = productService.GetProductByNumber(productNo, true); 61 62 if (product != null) 63 { 64 productsDWCollection.Add(product); 65 66 if (product.Groups != null) 67 { 68 foreach (Group prodGrp in product.Groups) 69 { 70 if (!productGroupCollection.ContainsKey(product.Id)) 71 { 72 productGroupCollection.Add(product.Id, prodGrp.Id); 73 } 74 } 75 } 76 } 77 } 78 } 79 80 <section class="purchase-history"> 81 <div class="container-fluid"> 82 <div class="row"> 83 <div class="col-md-4 col-xs-12"> 84 85 <div class="categories-list d-flex flex-column"> 86 <h2 class="mb-7">@Translate("Select_category", "Vælg en kategori")</h2> 87 88 <div> 89 @{ 90 Dictionary<string, string> groups = new Dictionary<string, string>(); 91 SortedDictionary<string, string> topGroups = new SortedDictionary<string, string>(); 92 93 Dynamicweb.Ecommerce.Products.GroupCollection topGroupCollection = new Dynamicweb.Ecommerce.Products.GroupCollection(); 94 95 foreach (var prod in productsDWCollection) 96 { 97 string productNo = prod.Number; 98 99 Dynamicweb.Ecommerce.Products.GroupService groupService = new Dynamicweb.Ecommerce.Products.GroupService(); 100 101 if (prod != null && prod.IsActive) 102 { 103 Group group = new Dynamicweb.Ecommerce.Products.Group(); 104 Group topGroup = new Dynamicweb.Ecommerce.Products.Group(); 105 106 Dynamicweb.Ecommerce.Products.GroupCollection groupCollection = new Dynamicweb.Ecommerce.Products.GroupCollection(); 107 108 //group = prod.DefaultGroup; 109 110 GroupCollection productGroups = prod.Groups; 111 foreach (Group productGroup in productGroups) 112 { 113 if (productGroup.IsTopGroup) 114 { 115 // Add group to topgroups 116 if (!topGroupCollection.Contains(productGroup)) 117 { 118 topGroupCollection.Add(productGroup); 119 } 120 } 121 else 122 { 123 /*if(group.HasProducts()) 124 { 125 if (!groups.ContainsKey(productGroup.Name)) 126 { 127 groups.Add(productGroup.Name, productGroup.Id); 128 } 129 }*/ 130 131 // Get parent groups 132 groupCollection = productGroup.ParentGroups; 133 134 foreach (Group parentGroup in groupCollection) 135 { 136 if (parentGroup.IsTopGroup) 137 { 138 if (!topGroupCollection.Contains(parentGroup)) 139 { 140 topGroupCollection.Add(parentGroup); 141 } 142 } 143 } 144 } 145 } 146 147 /*if (group != null) 148 { 149 if (group.IsTopGroup) 150 { 151 // Add group to topgroups 152 if (!topGroupCollection.Contains(group)) 153 { 154 topGroupCollection.Add(group); 155 } 156 } 157 else 158 { 159 if(group.HasProducts()) 160 { 161 if (!groups.ContainsKey(group.Name)) 162 { 163 groups.Add(group.Name, group.Id); 164 } 165 166 // Get parent groups 167 groupCollection = group.ParentGroups; 168 169 foreach (Group parentGroup in groupCollection) 170 { 171 if (parentGroup.IsTopGroup) 172 { 173 if (!topGroupCollection.Contains(parentGroup)) 174 { 175 topGroupCollection.Add(parentGroup); 176 } 177 } 178 } 179 } 180 } 181 }*/ 182 } 183 } 184 185 topGroupCollection.Sort(GroupCollectionSortBy.ShopOrder); 186 187 <div class="d-flex flex-column mb-md-3"> 188 @foreach (Group topGroup in topGroupCollection) 189 { 190 string collapseID = "collapse" + topGroup.Id; 191 192 <div class="mb-5"> 193 <div class="mb-5 row border border-top-0 border-left-0 border-right-0 js-reorder-show-hide" style="cursor: pointer;" data-toggle="collapse" href="#@collapseID" aria-expanded="false" aria-controls="#@collapseID"> 194 <div class="col"><h4>@topGroup.Name</h4></div> 195 <div class="col-3 text-right"><span class="show__hide icon icon-chevron-down"></span></div> 196 </div> 197 <div class="row"> 198 <div class="collapse hide w-100" id="@collapseID"> 199 @{ 200 GroupService groupService = new GroupService(); 201 GroupCollection childGroups = topGroup.Subgroups; 202 203 if (childGroups.Count > 0) 204 { 205 childGroups.SortByParentGroupOrder(topGroup.Id); 206 bool hasProducts = false; 207 208 foreach (Group child in childGroups) 209 { 210 if (groupService.HasProducts(child)) 211 { 212 // Count number of products in this group 213 int productCnt = 0; 214 215 foreach (var prodGrp in productGroupCollection) 216 { 217 if (prodGrp.Value == child.Id) 218 { 219 productCnt++; 220 } 221 } 222 223 if (productCnt > 0) 224 { 225 hasProducts = true; 226 227 <div class="row mb-4 pl-5 pr-3 md-border-bottom"> 228 <div class="col"><a href="@pathName?grp=@child.Id">@child.Name</a></div> 229 <div class="col-3 text-right"> 230 <span>@productCnt stk.</span> 231 </div> 232 </div> 233 } 234 } 235 236 GroupCollection childChildGroups = child.Subgroups; 237 238 if (childChildGroups.Count > 0) 239 { 240 childChildGroups.SortByParentGroupOrder(child.Id); 241 242 foreach (Group childChild in childChildGroups) 243 { 244 if (groupService.HasProducts(childChild)) 245 { 246 // Count number of products in this group 247 int productCnt = 0; 248 249 foreach (var prodGrp in productGroupCollection) 250 { 251 if (prodGrp.Value == childChild.Id) 252 { 253 productCnt++; 254 } 255 } 256 257 if (productCnt > 0) 258 { 259 hasProducts = true; 260 261 <div class="row mb-4 pl-5 pr-3 md-border-bottom"> 262 <div class="col"><a href="@pathName?grp=@childChild.Id">@childChild.Name</a></div> 263 <div class="col-3 text-right"> 264 <span>@productCnt stk.</span> 265 </div> 266 </div> 267 } 268 } 269 } 270 } 271 } 272 273 if (!hasProducts) 274 { 275 int productCnt = 0; 276 277 foreach (var prodGrp in productGroupCollection) 278 { 279 if (prodGrp.Value == topGroup.Id) 280 { 281 productCnt++; 282 } 283 } 284 <div class="row mb-4 pl-5 pr-3 md-border-bottom"> 285 <div class="col"><a href="@pathName?grp=@topGroup.Id">@topGroup.Name</a></div> 286 <div class="col-3 text-right"> 287 <span>@productCnt stk.</span> 288 </div> 289 </div> 290 } 291 } 292 else 293 { 294 <div class="row mb-4 pl-5 pr-3 md-border-bottom"> 295 <div class="col"><a href = "@pathName?grp=@topGroup.Id"> @topGroup.Name </a></div> 296 <div class="col-3 text-right"> 297 @{ 298 // Count number of products in this group 299 int productCnt = 0; 300 301 foreach (var prodGrp in productGroupCollection) 302 { 303 if (prodGrp.Value == topGroup.Id) 304 { 305 productCnt++; 306 } 307 } 308 309 <span>@productCnt stk.</span> 310 } 311 </div> 312 </div> 313 } 314 } 315 </div> 316 </div> 317 </div> 318 } 319 </div> 320 } 321 </div> 322 </div> 323 </div> 324 <div class="col-md-8 col-xs-12"> 325 <div class="search__box bg-primary pt-4 pb-5 mb-5"> 326 <h2>S&oslash;g efter produktet</h2> 327 <p>Du kan s&oslash;ge med varenummer, kategorigrupper, vareundergrupper og tegningsnummer.</p> 328 329 <form action="" method="get"> 330 <div class="input-group"> 331 <input type="text" name="pq" class="form-control input search__box-query" placeholder="Indtast s&oslash;geord..." value="@searchQuery"> 332 <div class="input-group-append"> 333 <button class="btn search__box-btn" type="submit"> 334 <i class="icon icon-search"></i> 335 </button> 336 </div> 337 </div> 338 </form> 339 </div> 340 <div class="col-12"> 341 <p class="text-right">Alle priser er nettopriser uden evt. m&aelig;ngderabat</p> 342 </div> 343 @{ 344 int prodCount = 0; 345 346 foreach (Product prod in productsDWCollection) 347 { 348 bool showProduct = false; 349 string productGroupId = string.Empty; 350 351 if (prod.Groups.Count > 0) 352 { 353 foreach (Group group in prod.Groups) 354 { 355 productGroupId = group.Id; 356 break; 357 } 358 } 359 360 if (groupId == null && string.IsNullOrEmpty(searchQuery)) 361 { 362 showProduct = true; 363 } 364 else 365 { 366 if (!string.IsNullOrEmpty(searchQuery)) 367 { 368 searchQuery = searchQuery.Trim().ToLower(); 369 370 if (prod.Name.ToLower().Contains(searchQuery) || prod.Number.ToLower().Contains(searchQuery)) 371 { 372 showProduct = true; 373 } 374 } 375 else 376 { 377 // Has a group been selected? 378 if (groupId != null) 379 { 380 foreach (Group group in prod.Groups) 381 { 382 if (group.Id == groupId) 383 { 384 showProduct = true; 385 break; 386 } 387 } 388 } 389 } 390 } 391 392 if (showProduct) 393 { 394 prodCount++; 395 396 string productUrl = "/Default.aspx?ID=6862&GroupID=" + productGroupId + "&ProductID=" + prod.Id; 397 398 <div class="product-item mb-3 box-shadow-sm box-shadow-sm-hoover js-product-list-item"> 399 <div class="h-100 d-flex flex-column result-item__product-content"> 400 <div class="d-flex flex-row"> 401 <div class="d-flex flex-column mb-3"> 402 <div class="product-item__title">@prod.Name</div> 403 <div class="product-item__description">@prod.Number</div> 404 </div> 405 <div class="d-flex flex-column mb-3 ml-auto align-content-end"> 406 <div class="d-flex flex-row align-items-end"> 407 <input type="hidden" name="ProdId" class="js-reorder-product-id" value="@prod.Id" /> 408 409 <div class="input-group product-item__quantity-wrapper"> 410 <span class="input-group-btn"> 411 <button class="btn btn-buy js-reorder-quantity-subtract" type="button"><span class="icon icon-minus"></span></button> 412 </span> 413 <input type="text" autocomplete="off" class="form-control text-center js-reorder-quantity-input" name="Quantity" min="0" max="20" value="1"> 414 <span class="input-group-btn"> 415 <button class="btn btn-buy js-reorder-quantity-add" type="button"><span class="icon icon-plus"></span></button> 416 </span> 417 </div> 418 419 </div> 420 </div> 421 </div> 422 <div class="d-flex flex-row mt-auto align-items-center"> 423 <div class="product-item__price d-inline-flex mr-auto"> 424 @{ 425 double validProductPrice = prod.UnformattedPrice; 426 427 if (productCollection.ContainsKey(prod.Number)) 428 { 429 double reorderProductPrice = Convert.ToDouble(productCollection[prod.Number].Replace(".", ",")); 430 431 if (validProductPrice >= reorderProductPrice) 432 { 433 validProductPrice = reorderProductPrice; 434 } 435 } 436 } 437 <div class="without-discount"> 438 @prod.Price.Currency.Code @String.Format("{0:0.00}", validProductPrice.ToString()) 439 </div> 440 </div> 441 <div class="d-inline-block ml-auto flex-row no-wrap"> 442 @if (prod.Active) 443 { 444 if (prod.ProductFieldValues.GetProductFieldValue("WebshopOK").Value.ToString() == "True") 445 { 446 <button type="button" onclick="window.location = '@productUrl';" class="btn btn-link btn-sm mr-2 align-self-end px-4 d-none d-md-inline-block">INFO</button> 447 } 448 449 <div class="popup-wrap favorite"> 450 <button class="popup-show btn btn-link btn-sm border-light" data-popup="favorite-list" type="button" title='@Translate("add-to-favorite", "Føj til favoritter")'><i class="icon icon-heart"></i> </button> 451 <div id="favorite-list" class="popup-form"> 452 <div class="close"> 453 <i class="icon icon-close"></i> 454 </div> 455 <h3>@Translate("Choose list", "Choose list")</h3> 456 <ul> 457 @{ 458 var lists = Dynamicweb.Ecommerce.CustomerCenter.CustomerProductList.GetListByCustomerId(Dynamicweb.Frontend.PageView.Current().User.ID); 459 foreach (var list in lists) 460 { 461 if (list.Products.Where(p => p.ProductId.ToString() == prod.Id).Count() > 0) 462 { 463 <li><i class="icon icon-heart-solid"></i><a href="/da-dk/all-products?CCRemoveFromMyLists=@prod.Id&CCRemoveFromListVariantID=&CCRemoveFromListLanguageID=LANG1&ListID=@list.ListId&CCListType=0"> @list.Name</a></li> 464 } 465 else 466 { 467 <li><a href="/da-dk/all-products?CCAddToMyLists=@prod.Id&CCAddToListVariantID=&CCAddToListLanguageID=LANG1&CCAddToListID=@list.ListId&CCListType=0"><i class="icon icon-heart"></i> @list.Name</a></li> 468 } 469 } 470 } 471 <li><i class="icon icon-plus"></i> <a href="/da-dk/favoritlister?CC11503=CreateFormList">@Translate("Add new list", "Add new list")</a></li> 472 </ul> 473 </div> 474 </div> 475 } 476 477 @{ 478 string virtualPath = "/Files/System/Images/Genbestilling/"; 479 string documentRepo = HttpContext.Current.Server.MapPath(virtualPath); 480 string imageFile = prod.Number + ".png"; 481 string pdfFile = prod.Number + ".pdf"; 482 483 string imagePath = virtualPath + imageFile; 484 string pdfPath = virtualPath + pdfFile; 485 486 if (File.Exists(documentRepo + imageFile)) 487 { 488 <a href="@imagePath" data-fancybox title='@Translate("show-product-information", "Vis billede")' class="btn btn-link btn-sm border-light" target="_blank"><i class="icon icon-image"></i></a> 489 } 490 if (File.Exists(documentRepo + pdfFile)) 491 { 492 <a href="@pdfPath" title='@Translate("show-product-information", "Vis dokument")' class="btn btn-link btn-sm border-light" target="_blank"><i class="icon icon-info"></i></a> 493 } 494 } 495 496 @*<a href="" class="btn btn-link btn-sm border-light" title='@Translate("add-to-favorite", "Føj til favoritter")' target="_blank"><i class="icon icon-heart"></i></a>*@ 497 498 <div class="product-item__basket-notification js-basket-notification d-inline-flex"> 499 <div class="product-item__basket-notification-inner"> 500 <img class="product-item__basket-notification-image" src="/assets/images/loading-bubbles.svg" title="Loading"> 501 </div> 502 <button type="submit" class="js-reorder-add-to-basket w-100 btn btn-sm btn-success ml-auto align-self-end d-md-none"> 503 <span class="icon icon-cart mr-4"></span> 504 <span>@Translate("ecom-add-to-basket", "Læg i kurv")</span> 505 </button> 506 <button type="submit" class="js-reorder-add-to-basket w-100 btn btn-success ml-auto align-self-end px-4 d-none d-md-inline-block"> 507 <span class="icon icon-cart mr-4"></span> 508 <span>@Translate("ecom-add-to-basket", "Læg i kurv")</span> 509 </button> 510 </div> 511 </div> 512 </div> 513 </div> 514 </div> 515 } 516 } 517 518 /*foreach (var prod in productCollection) 519 { 520 if (prodCount > productsToShow) 521 { 522 break; 523 } 524 525 string productNo = prod.Key; 526 string productPrice = prod.Value; 527 string productGroupId = string.Empty; 528 529 Dynamicweb.Ecommerce.Products.Product product = new Dynamicweb.Ecommerce.Products.Product(); 530 Dynamicweb.Ecommerce.Products.ProductService productService = new Dynamicweb.Ecommerce.Products.ProductService(); 531 532 bool showProduct = false; 533 534 product = productService.GetProductByNumber(productNo, true); 535 536 if (product != null) 537 //if (product != null && Convert.ToBoolean(productService.GetProductFieldValue(product, "Genbestillingsvare")) == true) 538 { 539 prodCount++; 540 541 if (string.IsNullOrEmpty(product.PrimaryGroupId)) 542 { 543 if (product.Groups.Count > 0) 544 { 545 foreach (Group group in product.Groups) 546 { 547 productGroupId = group.Id; 548 break; 549 } 550 } 551 } 552 553 // Has a group been selected? 554 if (groupId != null) 555 { 556 foreach (Group group in product.Groups) 557 { 558 if (group.Id == groupId) 559 { 560 showProduct = true; 561 break; 562 } 563 } 564 } 565 else if (!string.IsNullOrEmpty(searchQuery)) 566 { 567 searchQuery = searchQuery.ToLower(); 568 if (product.Name.ToLower().Contains(searchQuery) || product.Number.ToLower().Contains(searchQuery)) 569 { 570 showProduct = true; 571 } 572 } 573 else 574 { 575 showProduct = true; 576 } 577 578 if (showProduct) 579 { 580 string productUrl = "/Default.aspx?ID=6862&GroupID=" + productGroupId + "&ProductID=" + product.Id; 581 582 <div class="product-item mb-3 box-shadow-sm box-shadow-sm-hoover js-product-list-item"> 583 <div class="h-100 d-flex flex-column result-item__product-content"> 584 <div class="d-flex flex-row"> 585 <div class="d-flex flex-column mb-3"> 586 <div class="product-item__title">@product.Name</div> 587 <div class="product-item__description">@product.Number</div> 588 </div> 589 <div class="d-flex flex-column mb-3 ml-auto align-content-end"> 590 <div class="d-flex flex-row align-items-end"> 591 <input type="hidden" name="ProdId" class="js-reorder-product-id" value="@product.Id" /> 592 593 <div class="input-group product-item__quantity-wrapper"> 594 <span class="input-group-btn"> 595 <button class="btn btn-buy js-reorder-quantity-subtract" type="button"><span class="icon icon-minus"></span></button> 596 </span> 597 <input type="text" autocomplete="off" class="form-control text-center js-reorder-quantity-input" name="Quantity" min="0" max="20" value="1"> 598 <span class="input-group-btn"> 599 <button class="btn btn-buy js-reorder-quantity-add" type="button"><span class="icon icon-plus"></span></button> 600 </span> 601 </div> 602 603 </div> 604 </div> 605 </div> 606 <div class="d-flex flex-row mt-auto align-items-center"> 607 <div class="product-item__price d-inline-flex mr-auto"> 608 @{ 609 double productDWPrice = product.UnformattedPrice; 610 double validProductPrice = Convert.ToDouble(productPrice.Replace(".", ",")); 611 612 if (productDWPrice < validProductPrice) 613 { 614 validProductPrice = productDWPrice; 615 } 616 } 617 <div class="without-discount"> 618 @product.Price.Currency.Code @String.Format("{0:0.00}", validProductPrice.ToString()) 619 </div> 620 </div> 621 <div class="d-inline-block ml-auto flex-row no-wrap"> 622 @if (product.IsActive) 623 { 624 <button type="button" onclick="window.location = '@productUrl';" class="btn btn-link btn-sm mr-2 align-self-end px-4 d-none d-md-inline-block">INFO</button> 625 } 626 627 @{ 628 string virtualPath = "/Files/System/Images/Genbestilling/"; 629 string documentRepo = HttpContext.Current.Server.MapPath(virtualPath); 630 string imageFile = product.Number + ".png"; 631 string pdfFile = product.Number + ".pdf"; 632 633 string imagePath = virtualPath + imageFile; 634 string pdfPath = virtualPath + pdfFile; 635 636 if (File.Exists(documentRepo + imageFile)) 637 { 638 <a href="@imagePath" data-fancybox title='@Translate("show-product-information", "Vis billede")' class="btn btn-link btn-sm border-light" target="_blank"><i class="icon icon-image"></i></a> 639 } 640 if (File.Exists(documentRepo + pdfFile)) 641 { 642 <a href="@pdfPath" title='@Translate("show-product-information", "Vis dokument")' class="btn btn-link btn-sm border-light" target="_blank"><i class="icon icon-info"></i></a> 643 } 644 } 645 646 <a href="" class="btn btn-link btn-sm border-light" title='@Translate("add-to-favorite", "Føj til favoritter")' target="_blank"><i class="icon icon-heart"></i></a> 647 648 <div class="product-item__basket-notification js-basket-notification d-inline-flex"> 649 <div class="product-item__basket-notification-inner"> 650 <img class="product-item__basket-notification-image" src="/assets/images/loading-bubbles.svg" title="Loading"> 651 </div> 652 <button type="submit" class="js-reorder-add-to-basket w-100 btn btn-sm btn-success ml-auto align-self-end d-md-none"> 653 <span class="icon icon-cart mr-4"></span> 654 <span>@Translate("ecom-add-to-basket", "Læg i kurv")</span> 655 </button> 656 <button type="submit" class="js-reorder-add-to-basket w-100 btn btn-success ml-auto align-self-end px-4 d-none d-md-inline-block"> 657 <span class="icon icon-cart mr-4"></span> 658 <span>@Translate("ecom-add-to-basket", "Læg i kurv")</span> 659 </button> 660 </div> 661 </div> 662 </div> 663 </div> 664 </div> 665 } 666 } 667 }*/ 668 } 669 </div> 670 </div> 671 </div> 672 </section> 673

Kontakt Junget

Det kræver både visioner og erfaring at skabe kundetilpassede maskin-, værktøjs- og slibeløsninger til industrien, men hos Junget har vi begge dele. Ring til Junget på +45 89365500. - Sammen finder vi en løsning.
Find en medarbejder for direkte kontakt
Poul Thøgersen
Poul Thøgersen
CEO +45 20 20 61 37 pth@junget.dk
Steen Hansen
Steen Hansen
Key Account Manager +45 20 20 63 37 sh@junget.dk
Michael Hald Laursen
Michael Hald Laursen
Key Account Manager +45 20 20 63 56 mhl@junget.dk
Ulrik Søe
Ulrik Søe
Key Account Manager +45 20 20 61 76 us@junget.dk
Karsten Lund
Karsten Lund
Key Account Manager +45 89 36 55 02 klu@junget.dk
Mikkel  Borg Nielsen
Mikkel Borg Nielsen
Projektleder +45 89 36 55 04 mbn@junget.dk
Line Ravn Jensen
Line Ravn Jensen
Projektleder +45 89 36 55 21 lj@junget.dk
Mads Mailund Mikkelsen
Mads Mailund Mikkelsen
Ingeniør +45 89 36 55 75 mmm@junget.dk
Ole G. Nielsen
Ole G. Nielsen
Teknisk Chef +45 89 36 55 29 ogn@junget.dk
Klaus B. Petersen
Klaus B. Petersen
Key Account Service +45 89 36 55 11 kbp@junget.dk
Erik Due
Erik Due
Reservedele +45 89 36 55 12 ed@junget.dk
Henrik Jespersen
Henrik Jespersen
Reservedele +45 89 36 55 15 hje@junget.dk
Kristian Dolmer
Kristian Dolmer
Intern salg +45 89 36 55 28 kdo@junget.dk
Lars Pedersen
Lars Pedersen
Servicetekniker +45 89 36 55 77 lp@junget.dk
Ivan Bach
Ivan Bach
Servicetekniker +45 89 36 55 57 Inb@junget.dk
Anders Grønberg
Anders Grønberg
Servicetekniker +45 89 36 55 76 amg@junge.dk
Jan Rasmussen
Jan Rasmussen
Servicetekniker +45 89 36 55 58 jra@junget.dk
Per Lykke Lauridsen
Per Lykke Lauridsen
Servicetekniker +45 89 36 55 19 pll@junget.dk
Hans Jacobsen
Hans Jacobsen
Servicetekniker +45 89 36 55 51 hj@junget.dk
Mikael Libner
Mikael Libner
Servicetekniker +45 89 36 55 56 mil@junget.dk
Allan Karlsen
Allan Karlsen
Servicetekniker +45 89 36 55 82 alk@junget.dk
Martin Jørgensen
Martin Jørgensen
Servicetekniker +45 89 36 55 59 mj@junget.dk
Søren Nilaus
Søren Nilaus
Servicetekniker +45 89 36 55 78 smn@junget.dk
Kenneth Nikolaisen
Kenneth Nikolaisen
Servicetekniker +45 89 36 55 52 kni@junget.dk
Mads Mailund Mikkelsen
Mads Mailund Mikkelsen
Ingeniør +45 89 36 55 75 mmm@junget.dk
Mikael Lundqvist
Mikael Lundqvist
Ingeniør +45 89 36 55 05 ml@junget.dk
Poul Lading
Poul Lading
Ingeniør +45 89 36 55 74 pol@junget.dk
Poul Thøgersen
Poul Thøgersen
CEO +45 20 20 61 37 pth@junget.dk
Jesper Andersen
Jesper Andersen
Værktøjsspecialist +45 89 36 55 18 jea@junget.dk
Preben Kristensen
Preben Kristensen
Værktøjsspecialist +45 40 19 33 99 pkr@junget.dk
Ulrich Spliid
Ulrich Spliid
Værktøjsspecialist +45 20 20 61 53 uls@junget.dk
Martin Andersen
Martin Andersen
Værktøjsspecialist +45 89 36 55 63 man@junget.dk
Lars Bommersholdt
Lars Bommersholdt
Værktøjsspecialist +45 41 95 35 06 lbo@junget.dk
Jacob Thomsen
Jacob Thomsen
Værktøjsspecialist +45 89 36 55 34 jth@junget.dk
Flemming Jørgensen
Flemming Jørgensen
Værktøjsspecialist +45 28 19 60 34 flj@junget.dk
Jan Thomassen
Jan Thomassen
Værktøjs- og slibekonsulent +45 89 36 55 66 jct@junget.dk
Knud Lauge Sørensen
Knud Lauge Sørensen
Salgskonsulent, Intern Værktøj +45 89 36 55 62 kls@junget.dk
Christian Krogh Hansen
Christian Krogh Hansen
Salgskonsulent, Intern Værktøj +45 89 36 55 67 ckh@junget.dk
Lars Mathes
Lars Mathes
Salgskonsulent, Intern Værktøj +45 89 36 55 84 lma@junget.dk
Jan Flaathen Hansen
Jan Flaathen Hansen
Salgskonsulent, Intern Værktøj +45 89 36 55 72 jfh@junget.dk
Finn Jensen
Finn Jensen
Konstruktør +45 89 36 55 08 fij@junget.dk
Jonas Hylleberg
Jonas Hylleberg
Teknisk tegner +45 89 36 55 00 jhy@junget.dk
Flemming Agersnap
Flemming Agersnap
Produktionschef +45 89 36 55 95 fla@junget.dk
Even H. Rasmussen
Even H. Rasmussen
Junget - Norge +47 905 81 830 even@junget.dk
Lone Knudsen
Lone Knudsen
Indkøbsansvarlig, Værktøj +45 89 36 55 14 lkn@junget.dk
Poul Thøgersen
Poul Thøgersen
CEO +45 20 20 61 37 pth@junget.dk
Preben Kristensen
Preben Kristensen
Værktøjsspecialist +45 40 19 33 99 pkr@junget.dk
Ulrich Spliid
Ulrich Spliid
Værktøjsspecialist +45 20 20 61 53 uls@junget.dk
Martin Andersen
Martin Andersen
Værktøjsspecialist +45 89 36 55 63 man@junget.dk
Lars Bommersholdt
Lars Bommersholdt
Værktøjsspecialist +45 41 95 35 06 lbo@junget.dk
Jacob Thomsen
Jacob Thomsen
Værktøjsspecialist +45 89 36 55 34 jth@junget.dk
Jan Thomassen
Jan Thomassen
Værktøjs- og slibekonsulent +45 89 36 55 66 jct@junget.dk
Jan Flaathen Hansen
Jan Flaathen Hansen
Salgskonsulent, Intern Værktøj +45 89 36 55 72 jfh@junget.dk
Tommy Jakobsen
Tommy Jakobsen
Værktøjs- og slibekonsulent +45 21 46 63 94 toj@junget.dk
Heine H. Sørensen
Heine H. Sørensen
Værktøjs- og slibekonsulent +45 41 95 35 04 hhs@junget.dk
Flemming Agersnap
Flemming Agersnap
Produktionschef +45 89 36 55 95 fla@junget.dk
Anders Holm
Anders Holm
CFO & HR +45 89 36 55 25 ah@junget.dk
Jane V. Baiemler
Jane V. Baiemler
Marketingansvarlig +45 89 36 55 83 jvb@junget.dk
Britta Sand
Britta Sand
Kreditor bogholder +45 89 36 55 24 bsa@junget.dk
Dorte F. Sørensen
Dorte F. Sørensen
Debitor bogholder +45 89 36 55 23 dfs@junget.dk
Torsten G. Ahlbeck
Torsten G. Ahlbeck
IT - Administrator +45 89 36 55 61 tga@junget.dk