Bestil afhentning af varer til slibning

Venligst oplys afhentningsadresse og kontaktoplysninger

Velkommen til Mit Junget

Error executing template "Designs/Junget/Paragraph/LinkList.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_6b39a90c7c5a49f39458b1b860b7a596.Execute() in D:\Web\junget.com\www\Files\Templates\Designs\Junget\Paragraph\LinkList.cshtml:line 16
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 <section class="links-list"> 2 <div class="container-fluid"> 3 <ul class="p-0 list-unstyled"> 4 @foreach (var item in GetLoop("Item.LinkList")) 5 { 6 string image = item.GetString("Item.LinkList.Image"); 7 string title = item.GetString("Item.LinkList.Name"); 8 string link = item.GetString("Item.LinkList.Link"); 9 10 bool reorderLink = item.GetBoolean("Item.LinkList.ReorderLink"); 11 bool isReorderCustomer = false; 12 bool showLink = true; 13 bool hideInImpersonation = item.GetBoolean("Item.LinkList.HideOnUniLogin"); 14 15 Dynamicweb.Security.UserManagement.User user = Dynamicweb.Frontend.PageView.Current().User; 16 Dynamicweb.Security.UserManagement.User secondaryUser = user.CurrentSecondaryUser; 17 18 if (user != null) 19 { 20 foreach (var cfv in user.CustomFieldValues) 21 { 22 if (cfv.CustomField.SystemName == "AccessUser_ReorderCustomer") 23 { 24 if (!string.IsNullOrEmpty(cfv.Value.ToString())) 25 { 26 isReorderCustomer = Convert.ToBoolean(cfv.Value.ToString()); 27 break; 28 } 29 } 30 } 31 32 // If logged in as customer, by impersonation 33 if (secondaryUser != null) 34 { 35 foreach (var cfv in secondaryUser.CustomFieldValues) 36 { 37 if (cfv.CustomField.SystemName == "AccessUser_ReorderCustomer") 38 { 39 if (!string.IsNullOrEmpty(cfv.Value.ToString())) 40 { 41 isReorderCustomer = Convert.ToBoolean(cfv.Value.ToString()); 42 break; 43 } 44 } 45 } 46 } 47 48 if(hideInImpersonation && secondaryUser != null) 49 { 50 showLink = false; 51 } 52 53 if (!isReorderCustomer && reorderLink) 54 { 55 showLink = false; 56 } 57 58 if(user.GroupsIds.Contains(24)) 59 { 60 if(secondaryUser != null && !hideInImpersonation) 61 { 62 showLink = true; 63 } 64 } 65 } 66 67 if (showLink) 68 { 69 <li class="mb-3 links-list__item"> 70 <a href="@link" class="links-list__item-link" title="Gå til @title"> 71 <img src="@image" alt="@title" /> &nbsp; @title 72 <div class="ml-auto icon icon-chevron-right"></div> 73 </a> 74 </li> 75 } 76 } 77 </ul> 78 </div> 79 </section> 80

Bestil afhentning af varer til slibning

Venligst oplys afhentningsadresse og kontaktoplysninger

Så nemt er det!

Bestil en slibeafhentning hos Junget, så kommer vi og henter varerne på din adresse og returnerer dem igen samme sted. Vi afhenter slibevarer 1 - 2 gange om ugen i hele landet – undtagen ikke-brofaste øer - i tidsrummet kl. 7.00 – 16.00.

Det koster kun kr. 115,- ex. moms at få afhentet slibevarer

Beløbet dækker afhentning inkl. gratis returnering og emballage. Såfremt slibevarerne slibes for mindre end kr. 500,- pålægges et ekspeditionstillæg på kr. 150,- 

 

Image name